Excelkurs Direkt - Excelkurser och -tjänster

Excelkurs Direkt - företagsutbildningar i data och Excel

Excelkurs Direkt tillhandahåller företagsanpassade Excelkurser och lärarledda datautbildningar på plats på ditt kontor. Vi håller kurserna på svenska och engelska, i Sverige och i hela Europa. Kurserna erbjuds för Microsoft Office-produkterna Excel 2019, 2016, 2013, 2011, 2010, 2007 och Excel för Office 365 på Windows och Apple Mac.

Kurser i Excel på grundnivå, mellannivå och avancerad

Excelkurs Direkt erbjuder datautbildningar och kurser på grund-, fortsättnings och avancerad nivå i Excel. 

Läs mer om våra Excelkurser.

VBA-kurser i Excel för applikationsutveckling och makroprogrammering

Vi tillhandahåller kurser i makroprogrammering och applikationsutveckling för Excel i VBA, både på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om våra VBA-kurser för makroprogrammering i Excel.

Support och hjälp för Excel

Excelkurs Direkt ger support och hjälp för Excel. Vi utför även utvecklingsuppdrag och erbjuder konsulttjänster kring Excel. Vi utvecklar Excel-modeller, tar fram nya Excelfunktioner och -applikationer genom att programmera VBA. Vi skapar tilltalande grafik och diagram baserat på er indata, samt ger svar på alla typer av Excel-frågor.

Läs mer om våra supporttjänster för Excel.