Excelkurser och supporttjänster

Kurser i Excel på plats och på distans

Verksamhetsinriktade och företagsanpassade Excelkurser och lärarledda datautbildningar för individer, grupper och organisationer. På plats på ditt kontor eller online. Kurser i Microsoft Excel för Office 365, 2021, 2019, 2016, 2013 och alla tidigare versioner. För Windows, Apple Mac och i Google Kalkylark / Google Sheets.

Kurser i Excel på grund-, mellan- och avancerad nivå

Datautbildningar och kurser på introduktions-, fortsättnings- och avancerad nivå i Excel. Även kurser i Google Kalkylark.

Läs mer om våra Excelkurser.

VBA-kurser i Excel för applikationsutveckling och makroprogrammering

Kurser i makroprogrammering och applikationsutveckling för Excel i VBA, både på grund- och avancerad nivå. Även kurser i Office Scripts för Excel samt Google Apps Script för automatisering av Google Kalkylark / Sheets.

Läs mer om våra kurser för makroprogrammering i och automatisering av Excel med hjälp av skript.

Support och hjälp för Excel

Svar på alla typer av Excel-frågor. Support och hjälp för Excel. Utförande av utvecklingsuppdrag och konsulttjänster kring Excel. Utveckling av Excel-modeller, nya funktioner och applikationer, samt programmering och skriptutveckling. Framtagande av grafik och diagram.

Läs mer om våra supporttjänster för Excel.