Konsulttjänster för Excel och VBA-makron

Excelkurs Direkt erbjuder konsulttjänster i Excel och utvecklar program och applikationer i VBA för Excel.

Professionella diagram och illustrationer baserade på Excel

Har du tröttnat på att inte få till dina diagram så som du vill ha dem - i rapporter eller för presentationer? Låt oss skapa visuellt tilltalande diagram och grafer av dina data.

Online support i Excel - underhåll av befintliga Excelmodeller

Vi kan hjälpa dig med dina Excel-problem och frågor samt med underhåll av befintliga Excelmodeller och VBA-program. Online, via chatt, e-post, videokonferens eller på något annat sätt du föredrar.

VBA-utvecklare för programmerade makron och applikationsutveckling i Excel

Behöver du en ny funktion i Excel? Skulle du vilja spara tid genom att låta ett program utföra repetitiva och tidsödslande arbetsuppgifter, i stället för att göra dem manuellt? Låt våra programutvecklare skriva professionella VBA-makron åt dig.

Bransch- eller verksamhetsspecifik automatisering av Excel

Vi har utvecklat ett antal programlösningar för automatisk uppdatering och hantering av information i Excel inom olika verksamhetsområden. Exempelvis för import, export och automatisk uppdatering av kommun- och landstingsdata från Kolada till Excel samt import, export och automatisk uppdatering av data från Statistiska Centralbyrån (SCB) till Excel. Vi kan hjälpa dig att integrera automatisk tillgång till och bearbetning av data i Excel.